ECKG

Als je ergens mee zit dan kun je dit vertellen en bespreken met je begeleider. Als dat niet leidt tot een oplossing kan je met je klacht naar een initiatiefnemer van Zorggroep Zuyd, dit is o.a. een psychologe waar je in vertrouwen kan spreken. Zij is onafhankelijk en vertrouwelijk en zij helpt je graag verder. Klachten zijn waardevol. Ze helpen ons om het een volgende keer beter te doen.
 

Als we er dan nog niet uitkomen kan je, je klacht indienen bij de klachtencommissie en eventueel naar de geschillencommissie waar Zorggroep Zuyd bij aangesloten is, te weten: ECKG (Stichting
Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht).